EAI banner

Organizing Committee

General Chair

Yu-Dong Zhang
University of Leicester, United Kingdom

Technical Program Chair

Shui-Hua Wang
Loughborough University, United Kingdom

Technical Program Co-Chair

Raymond F. Muzic, Jr.

Case Western Reserve University, USA

Pengjiqng Qian

Jiangnan University, China

Siamak Khatibi

Blekinge Institute of Technology, Sweden

Nianyin Zeng,

Xiamen University, China

Vishnu Varthanan Govindaraj

Kalasalingam Academy of Research and Education, India

Xianwei Jiang,

Nanjing Normal University of Special Education, China

Yuan Xu,

University of Jinan, China

Zhuqing Jiao,

Changzhou University, China

Web Chair

Lijia Deng
University of Leicester, United Kingdom

Publicity and Social Media Chair

Qinghua Zhou
University of Leicester, United Kingdom

Workshops Chairs

Xinhua Mao
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Zhuqing Jiao
Changzhou University, China

Publications Chair

Shuai Liu
Hunan Normal University, China

Tutorials Chair

Zhengchao Dong
Columbia University, United States

Local Chair

Yu Xiang
University of Leicester, United Kingdom

Conference Manager

Natasha Onofrei
EAI

EAI Institutional Members